Khuyến cáo của Bộ Công an về an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn

(Dân sinh) - Bộ Công an khuyến cáo cá nhân, hộ gia đình để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn.
Khuyến cáo của Bộ Công an về an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn - Ảnh 1.

 

TRẦN HUYỀN