THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2022 02:18

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 67.000 tỷ đồng trong năm 2021

Đến ngày 15/12/2021, qua 154 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 67.055 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 7.486 tỷ đồng, giảm chi NSNN 10.221 tỷ đồng và kiến nghị khác 43.895 tỷ đồng.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo tổng kết của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho thấy, năm 2021, KTNN đã xây dựng kế hoạch kiểm toán với 181 cuộc với nội dung Kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo quyết toán ngân sách của 19 bộ, cơ quan trung ương và 52 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 6 chủ đề kiểm toán hoạt động; 26 chuyên đề kiểm toán chuyên sâu; 35 cuộc kiểm toán lĩnh vực đầu tư dự án, công trình; 24 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các tổ chức tài chính, tín dụng; 12 đầu mối thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và 5 cuộc khối cơ quan Đảng; Kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và trình ý kiến của KTNN về dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2022.

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 15/12/2021 đối với 154 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 67.055 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 7.486 tỷ đồng, giảm chi NSNN 10.221 tỷ đồng và kiến nghị khác 43.895 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 130 văn bản pháp luật không phù hợp. Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm kịp thời đối với những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.

Bên cạnh đó, KTNN đã chủ động gửi UBTVQH, Chính phủ, các Đại biểu Quốc hội về báo cáo ý kiến đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2021, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 để Quốc hội xem xét, quyết định.

Đặc biệt, 2021 là năm đầu tiên KTNN có ý kiến với Quốc hội, UBTVQH xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia (Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) và đã được UBTVQH ghi nhận, đánh giá cao.

Ngoài ra, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 130 văn bản pháp luật không còn phù hợp. KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo của KTNN cho thấy, Tổng KTNN luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi, xử lý vướng mắc trong thực hiện kiến nghị kiểm toán để kịp thời giải quyết dứt điểm theo quy định.

Tổng hợp sơ bộ kết quả đến 15/12/2021, các đơn vị thực hiện 40.166 tỷ đồng, đạt 65,2% số kiến nghị. Tỷ lệ thực hiện chưa cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều trường hợp KTNN không triển khai kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại đơn vị theo dự kiến.

Báo cáo của KTNN cũng cho biết, năm 2021, toàn ngành đã hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật như: Đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 với kiến nghị xử lý tài chính 61.761,4 tỷ đồng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 205 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

MINH CHÂU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh