CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2023 09:41

Kiểm toán việc sử dụng tài sản, tài chính công của Bộ Công Thương

(Dân sinh) - Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022 và chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022 của Bộ Công Thương.

Mục tiêu cuộc kiểm toán là nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính, báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, cuộc kiểm toán cũng đưa ra mục tiêu kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

635722d063ee5

Nội dung kiểm toán xoay quanh việc lập, phân bổ, giao, chấp hành dự toán; việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; việc quản lý thu, chi quỹ đơn vị; nguồn vốn, chi phí đầu tư thực hiện dự án; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Đối với chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán việc lập, phân bổ, giao, chấp hành dự toán; công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và tổng kết việc sử dụng nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ; việc chuyển giao, ứng dụng kết quả khoa học công nghệ.

Phạm vi kiểm toán là niên độ tài chính năm 2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Đối với chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ, niên độ tài chính giai đoạn 2020-2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán.

Q.D

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh