THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 07:24

Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra ngày 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần nhất quán, kiên trì, kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để thực hiện mục tiêu này.
Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 2 (Ảnh: VGP)

Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 2 (Ảnh: VGP)

KT-XH tiếp tục xu hướng phục hồi, an sinh xã hội được đảm bảo

Ngày 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. 

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng tiếp tục phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Chính phủ, bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai công việc ngay trong và sau Tết Nguyên đán, vừa tập trung xử lý vấn đề phát sinh, vừa cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, thực hiện các giải pháp trong trung, dài hạn để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế bền vững.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; lạm phát có dấu hiệu giảm; so với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 4,89% trong tháng 1 xuống 4,31% trong tháng 2.

Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, lãi suất được điểu chỉnh giảm. Tình hình sản xuất, kinh doanh có nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đã vượt mốc 50 điểm, tăng từ 47,4 trong tháng 1 lên 51,2 điểm trong tháng 2.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 5,1% so với tháng 1 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm, trong 2 tháng đầu năm 2023, hỗ trợ cho 25 triệu đối tượng chính sách xã hội với kinh phí khoảng 9,5 nghìn tỷ đồng; dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt; quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Phiên họp (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Phiên họp (Ảnh: VGP)

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức ngày càng gia tăng; sức ép điều hành tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các thị trường và kiểm soát lạm phát tăng cao.

Do đó, cần có các giải pháp điều hành chủ động, quyết liệt, chính xác, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng hơn, phù hợp với diễn biến tình hình để không làm tăng thêm và hóa giải các khó khăn, thách thức, tận dụng thời gian, cơ hội phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Đặc biệt, trước thực trạng, những vướng mắc, khó khăn về thủ tục, quy định trong đấu thầu và giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế; lãnh đạo các Bộ, ngành đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các đánh giá, các nhiệm vụ, giải pháp được các đại biểu nêu tại phiên họp, đồng thời phân tích thêm về những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế của tình hình KTXH.

Thủ tướng cho rằng, ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, sức ép lạm phát còn cao, tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với cùng kỳ, rủi ro nợ xấu gia tăng, bất ổn bên ngoài tác động lớn đến nước ta. Việc triển khai một số chính sách của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH còn chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. An ninh, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tội phạm mạng.

Thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế còn phức tạp, khó lường. Trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi và ngày càng gia tăng, áp lực điều hành kinh tế vĩ mô rất lớn, Thủ tướng nhấn mạnh cần nhất quán, kiên trì, kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; các bộ ngành, địa phương cần chủ động bám sát, nắm chắc, phân tích, đánh giá tình hình, có các giải pháp phù hợp để điều hành cân bằng, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa tỉ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với tăng trưởng, giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, giữa tình hình trong nước và ngoài nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai các công việc trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Nghị quyết 01 và Chỉ thị 03.

Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân công, phân cấp rõ ràng đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc; chủ động giải quyết các khó khăn của người dân, doanh nghiệp, các vướng mắc về pháp lý, tinh thần là đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể; chủ động, kịp thời ứng phó, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới.

Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, mà trước hết là tập trung cho công tác quy hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo phương châm quy hoạch phải có tầm nhìn xa, chiến lược, tư duy đột phá, đi trước một bước và mở ra cơ hội, không gian phát triển mới.

Thứ hai, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn ngân sách năm 2023; quản lý chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; tăng cường hoạt động của 6 tổ công tác, giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tập trung rà soát, thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm đúng quy định nhưng không được ách tắc.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, nhất là rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật; trước các vướng mắc thực tiễn, các vấn đề mà cuộc sống đặt ra thì phải ưu tiên giải quyết ngay.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống nhân dân theo tinh thần không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, đẩy mạnh hội nhập và đối ngoại. 

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, chú ý đấu tranh quyết liệt, phản bác thông tin xấu độc, thông tin giả, chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Toàn cảnh Phiên họp (Ảnh: VGP)

Toàn cảnh Phiên họp (Ảnh: VGP)

Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế 

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, các chính sách khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời nghiên cứu và tổ chức thực hiện giảm mặt bằng lãi suất; tăng trưởng tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng như tiêu dùng, xuất khẩu; tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng yếu kém; đảm bảo thanh khoản, an toàn hệ thống, chú trọng xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu phát sinh mới; có giải pháp tín dụng phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các loại thị trường nói chung.

Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu chi; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; triển khai hiệu quả việc thu thuế đối với dịch vụ ăn uống; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp; có phương án xử lý nguồn tăng thu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023, số vốn còn lại của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh và các giải pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bộ Xây dựng chủ trì, khẩn trương hoàn thiện ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trên tinh thần tất cả chủ thể đều có trách nhiệm; phối hợp với các địa phương tháo gỡ vấn đề về quy hoạch, vướng mắc tại các dự án cụ thể, tập trung vào chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Bộ Công Thương rà soát, thúc đẩy phát triển, cơ cấu lại công nghiệp, chú trọng các ngành có tiềm năng, lợi thế giá trị gia tăng cao, bền vững; đẩy nhanh các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn; theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước, đảm bảo cân đối cung cầu hàng thiết yếu; phát triển, mở rộng thị trường, mở rộng chuỗi cung ứng và tiếp tục phát động cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” để tăng cường tiêu dùng trong nước; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy các chương trình mỗi xã một sản phẩm; thực hiện nghiêm việc cấm đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo sớm, gỡ thẻ vàng EU; đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản sang các nước có thế mạnh.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương đề xuất phương án xử lý số dư dứt điểm số kinh phí sau khi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; theo dõi sát, kịp thời có giải pháp đảm bảo kết nối cung cầu lao động để phát triển thị trường lao động an toàn, lành mạnh, hiệu quả và hội nhập; có phương án hỗ trợ đối với người lao động bị mất việc, giảm giờ làm.

Bộ Y tế tập trung giải quyết triệt để, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt công tác chuẩn bị kỹ cho kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng, xử lý các vấn đề liênquan sách giáo khoa, sách giáo khoa cho người dân tộc.

Bộ Khoa học và Công nghệ nỗ lực để năm 2023 hoàn thành được chỉ tiêu về tăng năng suất lao động….

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Chính phủ, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; thúc đẩy thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở địa phương…

Đặc biệt, tập trung vào 5 nhiệm vụ là: làm tốt công tác quy hoạch; giải quyết những vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia; tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và các chuỗi cung ứng. 

“Nhiệm vụ đặt ra trong tháng 3 và cả năm 2023 là rất là khó khăn, nặng nề; đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo một cách quyết liệt, hiệu quả, tổ chức thực hiện một cách khoa học để chúng ta đạt được mục tiêu,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Châu Giang

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh