“Kiên quyết không để xảy ra những tiêu cực trong thực hiện chính sách”

15:03 - 16/03/2018

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc với huyện Mèo Vạc và Đồng Văn (Hà Giang) về công tác lao động, người có công và xã hội vào ngày 15/3.

 

 Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tặng quà hộ nghèo Lủ Thị Mỉ ở xã Pả Vi, Mèo Vạc

 

Cùng tham dự với Thứ trưởng có Chủ tịch công đoàn Bộ Đào Ngọc Thịnh; Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi; Cục trưởng Cục ATLĐ Hà Tất Thắng; Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Nguyễn Huy Hưng… Về phía tỉnh Hà Giang có Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Sùng Đại Hùng.

Mèo Vạc: Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 6%/năm

Báo cáo công tác giảm nghèo, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường cho biết, năm 2017, huyện được phân bổ tổng số vốn 30a của huyện là 32.284 triệu đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, UBND huyện đã ra các quyết định phân bổ vốn đầu tư phát triển là 25.345 triệu đồng; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (duy tu, bảo dưỡng) 1.443 triệu đồng để duy tu, sửa chữa 10 công trình xuống cấp do thời gian sử dụng và thiên tai; số vốn 5.496 triệu đồng, huyện đã phân bổ để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế gồm hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xúc tiến thương mại với tổng số 5.195 triệu đồng.

 

 

 Đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH tặng quà hộ nghèo Lầu Dũng Sì ở xã Pả Vi, Mèo Vạc 

 

Bên cạnh đó các chính sách giảm nghèo khác như: chính sách tín dụng cho hộ nghèo, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề tạo việc làm cho người nghèo cũng được triển khai. Năm 2017, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện cho 3.218 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng số tiền cho vay là 64.154 triệu đồng. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo còn dư nợ ngân hàng là 5.702 hộ, số tiền dư nợ 151.738 triệu đồng.

Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện và Trường Cao đẳng nghề tỉnh tổ chức thực hiện đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.106 lao động, số lao động này chủ yếu là lao động nghèo và lao động là người dân tộc thiểu số. Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 1.657 lao động nghèo, trong đó số lao động đi xuất khẩu lao động, đi làm việc tại tỉnh bạn và đi làm việc tại huyện Phú Ninh, Nà Pô Trung Quốc theo là 475 lao động.

Với những nỗ lực của huyện trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các chính sách giảm nghèo, năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm 6,03%, từ 59,99% đầu năm giảm xuống còn 53,96% cuối năm 2017. Đã có 1.022 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm 1,9% so với đầu năm 2017 với 439 hộ thoát cận nghèo.

 

 Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc với huyện Mèo Vạc

 

Kế hoạch năm 2018, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 47,94%, giảm 6,02% so với năm 2017. Có 959 hộ nghèo thoát nghèo. Thực hiện đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.200 lao động; tạo việc làm mới cho 1.342 lao động, trong đó xuất khẩu lao động và đi làm việc ngoài tỉnh 170 lao động.

Đánh giá về những hạn chế vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm nghèo, Chủ tịch Nguyễn Cao Cường cho hay: “Mặc dù đạt được chỉ tiêu đề ra nhưng kết quả giảm nghèo của Mèo Vạc chưa vững chắc. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. Còn một bộ phận người nghèo có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước, không muốn thoát nghèo để được hưởng các chế độ, chính sách. Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo tại một số địa phương còn lúng túng, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh; chưa làm tốt công tác tuyên truyền và chưa kiên quyết trong công tác điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo”.

 

 Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở Mèo Vạc còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo

 

Đồng Văn: Giải quyết việc làm cho 1.400 lao động

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Nguyễn Trung Ngọc cho biết, trong năm 2017, nguồn vốn hỗ trợ theo chương trình 30a cho Đồng Văn là 24.903 triệu đồng. Từ nguồn vốn đó, huyện đã phân bổ vốn đầu tư phát triển 22.903 triệu đồng; sự nghiệp duy tu bảo dưỡng 1.443 triệu đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất 4.711 triệu đồng (số hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất 6.529 hộ). Bên cạnh đó chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới các thôn bản đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 là 3.024 triệu đồng, số hộ được hỗ trợ 633 hộ.

Thực hiện cơ chế cho vay ủy thác qua các tổ chức đoàn thể, năm 2017 đã giải ngân cho được 570 lượt hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn với số tiền 11.400 triệu đồng. Hỗ trợ dạy nghề cho 200 người với kinh phí thực hiện 453 triệu đồng; Hỗ trợ tiền điện cho 9.882 hộ với kinh phí 2.915 triệu đồng; đã cấp thẻ BHYT cho 73.949 hộ… Năm 2017, toàn huyện giải quyết việc làm cho 1.400 lao động, trong đó số người đi làm việc tại nước ngoài 185 người…

Với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và sự nỗ lực của người dân, năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo Đồng Văn giảm được 7,32%. Tuy nhiên theo PCT huyện Nguyễn Ngọc Trung, mặc dù đặt được kết quả giảm nghèo như vậy nhưng để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững cần phải có sự đầu tư từ các dự án của Trung ương, tỉnh và sự hỗ trợ của người dân. Một số chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho giai đoạn 2016-2020 chưa thực hiện được do thiếu nguồn lực triển khai. Mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn thấp trong khi giá vật liệu xây dựng, nhân công tăng…

Trước những khó khăn trong thực hiện chính sách, các địa phương đề nghị Bộ LĐ – TB&XH sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, đặc biệt cần hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách đối với nhóm hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đề nghị các chính sách hỗ trợ các nhóm hộ nghèo và hộ cận nghèo như nhau để đảm bảo hỗ trợ hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại các nơi đến, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Mèo Vạc và Đồng Văn trong công tác lao động, người có công và giảm nghèo. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong điều kiện tự nhiên hết sức khắc nghiệt, thiếu đất, thiếu nước sản xuất nhưng thời gian qua các chính sách, chương trình giảm nghèo đã được triển khai kịp thời, đầy đủ đến với người dân. Các chính sách đã được cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động gắn với trách nhiệm của từng cán bộ cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Vì vậy đã tạo được những chuyển biến phát triển trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thông qua các nguồn lực hỗ trợ người dân đã được thụ hưởng để vươn lên thoát nghèo.

 

 Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tặng quà hộ nghèo đặc biệt khó khăn Sùng Thị Chở ở thôn Ha Bua Đa, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn 

 

Chia sẻ những khó khăn với địa phương, Thứ trưởng yêu cầu: “Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, bám sát các chỉ đạo từ trung ương. Tập trung làm tốt công tác truyền thông thay đổi nhận thức, làm sao để người dân biết được mình nghèo mong muốn thoát nghèo. Bên cạnh đó, tập trung lồng ghép các chương trình chính sách giảm nghèo như: chương trình quốc gia giảm nghèo và nông thôn mới; Công tác kiểm tra giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo cần được thực hiện kịp thời đầy đủ không để xảy ra những tiêu cực đáng tiếc, không đáng có trong thực hiện các chính sách xã hội”.

Giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của địa phương, Thứ trưởng cho biết, cả nước có 56 huyện 30a, thời gian tới Bộ sẽ rà soát lại những huyện 30a. Đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hiện nay đã có Thông tư số 15/2017/TT-BTC, ngày 15/2/2017, sắp tới Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tổng hợp các ý kiến địa phương trình Bộ đề nghị Bộ Tài Chính sửa thông tư. Công tác rà phá bom, mìn sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng để triển khai xử lý ô nhiễm bom, mìn tại Hà Giang nói riêng, cả nước nói chung để người dân có đất sản xuất.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các địa phương phát huy truyền thống, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt kế hoạch giảm nghèo bền vững.

Cùng ngày Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà 2 gia đình hộ nghèo tại xã Pả Vi của huyện Mèo Vạc là: Gia đình ông Lầu Dũng Sì và bà Lư Thị Mỉ.

Trước đó, Đoàn công tác đã thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và thăm gia đình thương binh Trương Văn Đẩu, thị trấn Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang.

 

 

NGUYỄN SÍU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›