NHNN thông báo Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ

(Dân sinh) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc Bộ Tài chính Mỹ ban hành báo cáo, xác định trong giai đoạn năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988.

18/04/2021 10:17

NHNN thông báo Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ