Nguồn cung thực phẩm đủ đáp ứng đủ dịp Tết Nguyên đán

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, nguồn cung nông sản, thực phẩm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2017/QH14, hiện không còn tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”.

16/01/2021 08:04

Nguồn cung thực phẩm đủ đáp ứng đủ dịp Tết Nguyên đán