Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Trợ lực khách hàng và thành viên vượt khó

(Dân sinh) - Đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều thành viên của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND), từ đó tác động không nhỏ đến hoạt động của hệ thống QTDND. Chưa kể là các khách hàng Doanh nghiệp và cá nhân là của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn vì đại dịch, từ đó ảnh hưởng tới Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Song với tinh thần tương trợ thành viên và cộng đồng, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã chủ động vừa chống dịch covid- 19 vừa đảm bảo hoạt động tín dụng liên tục hỗ trợ thành viên, Doanh nghiệp và người dân vượt khó phát triển kinh tế bằng nhiều chính sách ưu đãi.

29/09/2020 09:13

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Trợ lực khách hàng và thành viên vượt khó