“Siết chặt” cá nhân đầu tư bất động sản ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, thay thế Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài.

26/09/2020 09:04

“Siết chặt” cá nhân đầu tư bất động sản ra nước ngoài