Giải bài toán kiến tạo khu đô thị thông minh và đáng sống

(Dân sinh) - Tại Toạ đàm “Kiến tạo khu đô thị thông minh và đáng sống - Mô hình cho Việt Nam” diễn ra ngày 13/11, tại Hà Nội, dưới góc độ là đơn vị tư vấn quy hoạch quốc tế, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng Giám đốc enCity cho rằng: “Nếu như kiến tạo một đô thị mới đã là một bài toán khó thì kiến tạo khu đô thị mới đáng sống lại càng khó hơn”.

14/11/2020 06:38

Giải bài toán kiến tạo khu đô thị thông minh và đáng sống