100% thẻ căn cước công dân được chuyển phát an toàn đến người dân qua hệ thống bưu điện

Theo thông tin từ Bộ Công an, đến ngày 1/7/2021 sẽ có 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử được cấp cho công dân đủ điều kiện từ 14 tuổi trở lên.

06/03/2021 17:41

100% thẻ căn cước công dân được chuyển phát an toàn đến người dân qua hệ thống bưu điện