Nâng mức giảm trừ gia cảnh, hoãn thuế do Covid-19: Trên 1 triệu người được miễn thuế thu nhập cá nhân

(Dân sinh) - Theo Tổng cục Thuế, với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và việc giãn hoãn thuế do tác động của dịch Covid-19, có hơn 1 triệu người đang đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ không phải nộp.

08/11/2020 06:48

Nâng mức giảm trừ gia cảnh, hoãn thuế do Covid-19: Trên 1 triệu người được miễn thuế thu nhập cá nhân