Năm 2021: Gian lận thương mại trên Internet vẫn phức tạp

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, trong 2 - 3 năm tới, tỷ lệ gian lận thương mại trên Internet sẽ chiếm khoảng 50 - 60% so với tổng thể các hình thức gian lận thương mại nói chung. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường đang xây dựng kế hoạch tổng thể để phòng chống, ngăn chặn tình trạng này.

26/02/2021 06:35

Năm 2021: Gian lận thương mại trên Internet vẫn phức tạp