Lãng phí, thất thoát đôi khi còn lớn hơn cả tham nhũng

(Dân sinh) - Nhận định “đôi khi thất thoát, lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu tại Thảo luận tổ chiều nay.

25/07/2021 06:36

Lãng phí, thất thoát đôi khi còn lớn hơn cả tham nhũng