THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2023 12:49

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X

Sáng ngày 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

 Ông Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài tác động nặng nề của dịch COVID 19, vẫn còn nguyên nhân khách quan khiến các mục tiêu phát triển kinh tế trong năm qua chưa đạt theo kế hoạch.

Theo ông Y Vinh Tơr, kỳ họp lần này sẽ đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan trong cả khâu dự báo, công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện, công tác phối hợp gắn với trách nhiệm từng cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu khai mạc Kỳ họp  (Ảnh Hoàng Gia)

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu khai mạc Kỳ họp (Ảnh Hoàng Gia)

Theo báo cáo tại kỳ họp, kết thúc năm 2021, tỉnh Đắk Lắk có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước); thu ngân sách và huy động vốn đầu tư toàn xã hội vượt kế hoạch đề ra, ước thu đạt 8.150 tỷ đồng (tăng 10% so với dự toán HĐND tỉnh giao), ngành nông nghiệp đạt tăng trưởng khá, sản lượng lương thực vượt kế hoạch hơn 25%, công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Có 6 chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch nhưng chỉ số thành phần đạt thấp, 2 chỉ tiêu về giá trị tổng sản phẩm xã hội, kim ngạch xuất khẩu không đạt kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, tình trạng vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản vẫn còn xảy ra, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương còn lúng túng, có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao...

Tại Kỳ họp này sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kết quả thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020…

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng xem xét các tờ trình và thông qua 30 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025, Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, Nghị quyết về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 – 2025.

Toàn cảnh kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở và cấp dưới cơ sở, việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố (đợt 3)...

LN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh