Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ

Các mốc thời gian thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 cần lưu ý cụ thể như sau.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ - Ảnh 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ - Ảnh 2.

 

TRẦN HUYỀN