THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 01:30

Lai Châu: Điểm sáng xóa đói giảm nghèo ở vùng “lõi” biên giới Mường Tè

(Dân sinh) - Giai đoạn 2016-2021, huyện Mường Tè giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 54,63% năm 2016 xuống còn 24,09% vào cuối năm 2021 (theo tiêu chí cũ).
Người dân biên giới Mường Tè đã chuyển đổi từ trồng lúa 1 vụ sang 2 vụ cho năng suất cao

Người dân biên giới Mường Tè đã chuyển đổi từ trồng lúa 1 vụ sang 2 vụ cho năng suất cao

Vốn là “lõi” nghèo ở khu vực Tây Bắc, những năm qua, từ các chương trình, dự án hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, bộ mặt nông thôn vùng cao biên giới Mường Tè những năm gần đây có nhiều khởi sắc. Số hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm.

Giai đoạn 2016-2020, huyện Mường Tè được phân bổ nguồn vốn gần 381 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; trong đó Chương trình 30a hơn 293,5 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn chương trình 135.

Giai đoạn 2016-2021, huyện Mường Tè giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 54,63% năm 2016 xuống còn 24,09% vào cuối năm 2021 (theo tiêu chí cũ); thu nhập bình quân năm 2021 đạt 24,5 triệu đồng/người/năm.

Nguồn vốn này được huyện thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như: Hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học; hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân.

Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; trong đó chủ yếu hỗ trợ các giống cây, con giống, máy móc thiết bị, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Từ đó, tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và được hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhờ thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Tè từng bước nâng cao ý thức, vươn lên thoát nghèo.

Thời gian qua, việc giảm nghèo luôn được huyện biên giới Mường Tè quan tâm nhằm giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói và giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Thanh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh