THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 01:47

Lai Châu: Giải quyết việc làm cho người lao động trong mùa dịch

Xác định giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: Hàng năm giải quyết việc làm cho 8.500 lao động; đào tạo nghề cho 8.000 lao động, đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,8%.
Tuần hỗ trợ, kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu năm 2021

Tuần hỗ trợ, kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu năm 2021

Mặc dù những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song bằng nhiều giải pháp đồng bộ, công tác giải quyết việc làm cho người lao động của tỉnh vẫn đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 tuy bị tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh Lai Châu vẫn giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Trong đó, năm 2020 giải quyết cho trên 8.600 lao động; thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho gần 1.800 lao động; qua các dự án nông, lâm, ngư nghiệp giải quyết cho 635 lao động và qua công tác đào tạo lao động nông thôn có hàng trăm lao động tự tạo việc làm; số lao động đi làm việc tại nước ngoài là 123 người.

6 tháng đầu năm 2021 giải quyết việc làm mới cho gần 4.000 lao động; đặc biệt trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 năm 2021, tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động trên địa bàn, nhất là lực lượng lao động của địa phương tại các tỉnh có dịch trở về (tỉnh phối hợp đón 789 lao động từ tỉnh Bắc Giang và hàng trăm lao động từ một số tỉnh khác tự về địa phương) trong tháng 8 vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Tuần hỗ trợ, kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thu hút hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn và hàng nghìn lao động có nhu cầu việc làm tham gia. Kết quả đã có trên 700 lao động được phỏng vấn và có trên 360 lao động được tuyển dụng, bố trí việc làm.

 

Để có những kết quả nêu trên thời gian qua, Lai Châu đã triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động theo đúng định hướng “Phát triển thông tin, thị trường lao động, đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm trong nước cho lao động. Hỗ trợ việc làm cho nhóm lao động yếu thế, nhất là lao động nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, bộ đội xuất ngũ và thanh niên nông thôn”.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lao động, việc làm. Các hoạt động thông tin thị trường lao động được đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú, tạo cơ hội tiếp cận thị trường lao động đầy đủ hơn cho người lao động, người sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo...; hoạt động giao dịch việc làm diễn ra với tần suất thường xuyên hơn, quy mô được mở rộng và hiệu quả kết nối cung - cầu lao động cao hơn.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động, định dướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm tại các Trường Trung học phổ thông, Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt Hội chợ việc làm lần thứ II, có 18 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với 22 gian hàng, thu hút trên 1.500 học sinh, sinh viên và người lao động tham gia; kết quả đã có 300 người được phỏng vấn và có 150 người được sơ tuyển trực tiếp tại hội chợ.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đối với lao động đặc thù, yếu thế thông qua một số chính sách hỗ trợ như: Vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... nhằm giúp người lao động tự tạo việc làm và tìm việc làm phù hợp. Sở LĐ-TB&XH đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện lồng ghép nhiệm vụ hỗ trợ việc làm cho thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn, lao động di cư thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí để người lao động có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.

Người lao động tại Lai Châu được tham gia tư vấn, hỗ trợ việc làm tại Tuần hỗ trợ, kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 .

Người lao động tại Lai Châu được tham gia tư vấn, hỗ trợ việc làm tại Tuần hỗ trợ, kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 .

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Lai Châu đề ra giải pháp:  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ việc làm, tham gia thị trường lao động cho các nhóm lao động đặc thù (người khuyết tật; lao động dân tộc thiểu số; lao động khu vực nông thôn; học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp các trường...). Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân trẻ tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Chú trọng hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động. Tập trung nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Hàng năm giải quyết việc làm cho 8.500 lao động; đào tạo nghề cho 8.000 lao động, đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 62,8%....

MINH CHÂU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh