THỨ BA, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 08:35

Lãi suất liên ngân hàng giảm

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 1.168.292 tỷ đồng, bình quân 233.658 tỷ đồng/ngày, giảm 15.725 tỷ đồng/ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 253.037 tỷ đồng, bình quân 50.607 tỷ đồng/ngày, giảm 1.127 tỷ đồng/ngày.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (91% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (4% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm, 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 81% và 7%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, qua đêm 2,24%/năm; 1 tuần 2,6%/năm và 1 tháng 4,28%/năm. Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân dao động nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, trong đó, kỳ hạn qua đêm là 2,41%/năm; 1 tuần là 2,57%/năm và 1 tháng là 2,79%/năm.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh