THỨ NĂM, NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2022 08:22

Làm CCCD gắn chíp trong trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 60/2021/TT-BCA, thì sau khi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD của công dân, cán bộ tiếp nhận tiến hành tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Trong trường hợp công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu thì làm CCCD gắn chíp thế nào?
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh