THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 07:45

Lâm Đồng duy trì tỷ lệ lao động thất nghiệp thấp để phát triển kinh tế xã hội

Phát huy những thành tích đã đạt được trong giải quyết việc làm năm 2022, bước sang năm 2023, Lâm Đồng đề ra mục tiêu giải quyết việc làm từ 25 đến 28 ngàn lượt lao động. Trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ 400 đến 500 người. Cùng với đó, phấn đấu duy trì tỷ lệ lao động thất nghiệp chung dưới 1,2%, khu vực thành thị dưới 2%.

Năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lâm Đồng đã phối hợp với UBND một số huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và thị trường lao động. Phát hành tờ rơi, áp phích tuyên truyền về tuyển sinh, chính sách ưu đãi trong đào tạo nghề gửi các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả tuyển sinh GDNN cho trên 36.039 người đạt 100,1% so với kế hoạch năm, số người tốt nghiệp GDNN là 35.020 người, đạt 100,5% kế hoạch năm đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 74%, tăng thêm 2,8% so với năm 2021 (71,2%), tương ứng có 592.000 lao động qua đào tạo của lực lượng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, trong đó, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 21,8%, tăng thêm 0,8% so với năm 2021 (21%), tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2022 đạt 56%, tăng thêm 1,69% so với năm 2021 (54,31%), tương ứng tăng 13.520 lao động qua đào tạo nghề.

Học sinh học nghề ở dâu tằm tơ Lâm Đồng

Học sinh học nghề ở dâu tằm tơ Lâm Đồng

Nhờ thực hiện tốt hoạt động GDNN nên công tác giải quyết việc làm cho người lao động năm qua cũng gặp nhiều thuận lợi và thu được kết quả tốt. Số lượt lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 25.500 lượt người, đạt 102% kế hoạch, tăng 2.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tạo việc làm mới cho 10.300 người đạt 103% kế hoạch năm, tăng 2.750 người so với cùng kỳ năm 2021. Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (XKLĐ) ở các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông … là  250 người đạt 125% kế hoạch năm. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay gần 440.000 triệu đồng và giải quyết việc làm cho 6.700 hộ vay, đạt 223.3% so với kế hoạch kinh tế xã hội. Trong năm đã tổ chức được 64 phiên giao dịch việc làm (online, trực tiếp và lưu động), đạt 128% so với kế hoạch. Số lượt người được hỗ trợ, giới thiệu việc làm là 5.093  người, đạt 101.86% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, để đảm bảo đời sống cho người lao động bị nghỉ việc, góp phẩn giữ gìn an sinh xã hội, tỉnh đã tập trung giải quyết tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Trong năm đã có 7.915 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN. Ngành đã ra quyết định hưởng trợ cấp BHTN cho 7.627người, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.141 người.

Năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ chủ động, tích cực tham mưu khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả, trong đó chú trọng hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động làm cơ sở cho kết nối cung - cầu lao động; tăng cường, phát huy hoạt động Sàn giao dịch việc làm tỉnh, các Ngày hội việc làm, Ngày hội khởi khởi nghiệp để thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển dụng lao động, rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động, thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn, góp phần tăng trưởng và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn; tiếp tục hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh để tạo thuận lợi cho thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia học nghề.

Học nghề Nông nghiệp ở Lâm Đồng

Học nghề Nông nghiệp ở Lâm Đồng

Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động khi thất nghiệp để sớm quay trở lại thị trường lao động. Tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưõng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chủ động triển khai thực hiện các chính sách pháp luật mới về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, an toàn vệ sinh lao động.

Học sinh thực hành tại trường cao Đẵng KTKT Lâm Đồng

Học sinh thực hành tại trường cao Đẵng KTKT Lâm Đồng

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên Báo, Đài PTTH Lâm Đồng, các phương tiện truyền thông ở địa phương, in ấn và phát hành thông tin về chính sách hỗ trợ XKLĐ và những thông tin thị trường XKLĐ đến trực tiếp các thôn, xã, khu phố, các ngành, đoàn thể và người lao động trong độ tuổi đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

THU HÀ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động bảo vệ trẻ em

Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động bảo vệ trẻ em

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác trẻ em; phối hợp tổ chức các...
17 phút trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh