THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2022 02:26

Lâm Đồng miễn giảm 50 - 100% học phí cho học sinh các cấp

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, thực hiện Nghị quyết số 121/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về miễn, giảm học phí năm học 2022 - 2023, tất cả học sinh mầm non, THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên tại các các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được ngân sách hỗ trợ 50% tiền học phí, riêng bậc tiểu học (kể cả học tại cơ sở dân lập) sẽ được miễn hoàn toàn tiền học phí.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc sở và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đó, tất cả các bậc học ở khu vực thành thị (TP. Đà Lạt và TP. Bảo Lộc) có mức học phí phải đóng theo quy định là 300.000 đồng/tháng, khu vực nông thôn (trừ các xã, thị trấn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) là 100.000 đồng/tháng, riêng bậc THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT là 200.000 đồng/tháng. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi đóng 50.000 đồng/tháng, bậc THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT là 100.000 đồng/tháng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngân sách sẽ hỗ trợ 50% học phí, học sinh chỉ phải đóng 50% số tiền còn lại. Nếu học sinh thuộc diện chính sách học tại trường tư thục thì được ngân sách cấp bù theo chế độ được hưởng. Học trường công lập thì ngoài được hỗ trợ 50% vẫn được hưởng chính sách theo quy định.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Lâm Đồng, học sinh tiểu học được miễn hoàn toàn tiền học phí, nếu học sinh học trường tư thục, ngân sách sẽ cấp bù.

Học phí được thu tối đa 9 tháng/năm học, được thu định kỳ hàng tháng. Nếu người học tự nguyện nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh