THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 03:45

Lâm Đồng sàng lọc các dự án bất động sản

(Dân sinh) - Ngày 21/3 Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh vừa ban hành văn bản về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản, tập trung sàng lọc các dự án bất động sản trái phép, không phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng và quy hoạch đô thị.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở GTVT căn cứ quy định của pháp luật hiện hành để hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hướng xử lý vi phạm trong hiến đất làm đường giao thông, tách thửa, kinh doanh bất động sản trái quy định trên địa bàn trong tháng 3 này.

Đối với các khu vực, diện tích mà hộ gia đình, cá nhân đã hiến đất, làm đường giao thông và tách thửa hình thành các khu, điểm dân cư mới (thực chất là các dự án kinh doanh bất động sản trái phép), UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Với những khu vực, diện tích đất phù hợp các quy hoạch hiện nay (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) thì hướng dẫn các trường hợp có đất tách thửa thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Sau đó lập dự án đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

Dự án tự mở đường phân lô trái phép

Dự án tự mở đường phân lô trái phép

Đối với khu vực, diện tích đất chỉ phù hợp với một trong các quy hoạch hiện nay mà địa phương có định hướng, dự kiến quy hoạch khu, điểm dân cư mới, sẽ xử lý theo hướng: Dừng các hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, san gạt mặt bằng, đầu tư xây dựng và tiến hành xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng... Sau đó, cơ quan chức năng hướng dẫn doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, cá nhân có đất tách thửa hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã điều chỉnh thống nhất; đồng thời thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã rồi lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Riêng với các khu vực, diện tích đất không phù hợp với các quy hoạch sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa hồ sơ sai phạm, phải đảm bảo sự nghiêm minh trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh