Sở Y tế Lâm Đồng vừa ban hành thông báo khẩn số 124, đề nghị những người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19 dưới đây gọi điện thoại đến Trạm Y tế gần nhất. Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Empty
Empty

Tác giả: TRẦN HUYỀN

06/12/2021