Làm gì để thực hiện đúng quy định liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam?

16:11 - 28/10/2020

(Dân sinh) - Công ty tôi được biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tuy nhiên không biết nội dung liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như thế nào? Công ty cần phải làm gì để thực hiện đúng theo quy định.

Hỏi: Công ty tôi được biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tuy nhiên không biết nội dung liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như thế nào? Công ty cần phải làm gì để thực hiện đúng theo quy định.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi kinh tế" trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan trực thuộc việc gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn về các nội dung nêu trên.

Cục Việc làm- Bộ LĐ-TB&XH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›