Làm sạch giày bằng máy giặt không lo bị hỏng

(Dân sinh) - Giặt giày trong máy giặt chỉ áp dụng với giày có chất liệu làm bằng vải hoặc nỉ, không giặt giày da, giày cao gót.
Làm sạch giày bằng máy giặt không lo bị hỏng - Ảnh 1.

Làm sạch giày bằng máy giặt không lo bị hỏng - Ảnh 2.

Làm sạch giày bằng máy giặt không lo bị hỏng - Ảnh 3.

Làm sạch giày bằng máy giặt không lo bị hỏng - Ảnh 4.

Làm sạch giày bằng máy giặt không lo bị hỏng - Ảnh 5.

Làm sạch giày bằng máy giặt không lo bị hỏng - Ảnh 6.

TRẦN HUYỀN