Lần đầu tiên người đứng đầu các đơn vị ký cam kết trách nhiệm của với Bộ trưởng

10:45 - 16/07/2021

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đáng chú ý Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Lễ ký cam kết trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị với Bộ trưởng.

Lần đầu tiên người đứng đầu các đơn vị ký cam kết trách nhiệm của với Bộ trưởng - Ảnh 1.

Người đứng đầu các đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh Trần Huấn.

Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo 21 đơn vị hành chính của Bộ VHTTDL ký bản cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ kỷ cương kỷ luật, làm việc trên tinh thần giữ vững nguyên tắc, khuôn khổ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị.

Trước đó, nghị quyết số 09 ngày 21/6/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới" được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết của Đảng. Trong đó nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả đánh giá công tác cán bộ, công chức, viên chức theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều và thực chất.

Trên cơ sở đó, nội dung cam kết đi sâu vào các nhiệm vụ trọng tâm, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của toàn công chức, viên chức trong ngành và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Năm 2022, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục triển khai ký cam kết giữa tất cả lãnh đạo các đơn vị của Bộ với Lãnh đạo Bộ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm và có đầu ra.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›