Lạng Sơn: Giải quyết đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công

14:58 - 28/12/2020

(Dân sinh) - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả đáng kể trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn cho biết, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng đã từng bước được hoàn thiện, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến được chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn.

Lạng Sơn: Giải quyết đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn

Trong năm 2020, tỉnh Lạng Sơn đã trợ cấp thường xuyên cho 49.246 người có công và thân nhân với kinh phí93.664 triệu đồng.Tiếp nhận và giải quyết hơn 1500 hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân.

Cùng với đó, Sở LĐ-TB&XH Lạng Sơn đã tham mưu Ban Chỉđạo 515 của tỉnh triển khai thực hiện khai quật 179 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Lãng, bàn giao 115 mẫu sinh phẩm cho Cục Người có công để thực hiện giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện rà soát số liệu người dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng. Thực hiện kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang dã chiến của Trung đoàn 338 tại thôn Nà Lầu, thôn Nà Dừa, xã tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình.

Lạng Sơn: Giải quyết đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công - Ảnh 2.

Thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công, thực hiện kế hoạch điều dưỡng người có công năm 2020: Thực hiện duyệt điều dưỡng tại gia đình 707 người, kinh phí: 787.770.000 đồng. Chỉ đạo Trung tâm điều dưỡng Người có công thực hiện điều dưỡng tập trung 362 người, kinh phí: 803.640.000 đồng.Toàn tỉnh thực hiện cấp 8.678 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân, cấp 14.678 thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và thanh niên xung phong.

Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủtướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ Người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19, tổng số NCC được nhận hỗ trợ: 3.798 người, kinh phí 5.697 triệu đồng.

Song song với đó, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tácĐềnơn đáp nghĩa, toàn tỉnh huy động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 1.550 triệu đồng, trong đó đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 44 nhà ở cho người có công, kinh phí: 2.072 triệu đồng.

Lạng Sơn: Giải quyết đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công - Ảnh 3.

Tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Với những nỗ lực của các cấp đoàn thể, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua, đời sống của người có công và gia đình chính sách được quan tâm chăm sóc cả về vật chất cũng như tinh thần. 100% NCC không phải ở nhà tạm, nhà dột nát.100% xã/phường làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. 100% gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người có công trên địa bàn, thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công và thân nhân của họ. Đảm bảo việc chi trả trợ cấp đúng kỳ, đủ số, đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo xem xét, xác nhận kịp thời, đúng thời gian đối với các trường hợp hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và các đối tượng người có công khác.

Giữ vững 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú; giữ vững 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công;Thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án mã hóa tài liệu hồ sơ người có công, cũng như thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và của thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›