THỨ SÁU, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2021 12:12

Lào Cai: Trên 69.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã tích cực thực hiện và đạt những kết quả đáng khích lệ, tạo sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.

Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lào Cai, tính đến thời điểm cuối tháng 10/2021, toàn tỉnh có 69.183 lao động đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, khu vực Nhà nước có 24 doanh nghiệp, sử dụng 9.565 lao động; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 20 doanh nghiệp, sử dụng 4.576 lao động; khu vực dân doanh có 2.044 doanh nghiệp, sử dụng 55.042 lao động.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 03 Khu công nghiệp (gồm: Tằng Loỏng, Đông Phố Mới và Bắc Duyên Hải) và 01 Khu Thương mại công nghiệp Kim Thành. Tại các Khu công nghiệp có 145 nhà đầu tư với 161 dự án hoạt động và đăng ký đầu tư; trong đó có 138 dự án đã đi vào hoạt động, bao gồm 02 dự án đầu tư nước ngoài (Trung Quốc) và 145 nhà đầu tư trong nước với 136 dự án đang hoạt động.

Trong 10 tháng năm 2021, tỉnh Lào Cai cấp mới đăng ký kinh doanh cho 517 doanh nghiệp; có 305 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020), 42 doanh nghiệp đã giải thể; 14 doanh nghiệp phải thu hẹp, dừng sản xuất 1 bộ phận, 15 doanh nghiệp thực hiện hoạt động “3 tại chỗ” với 366 lao động. Riêng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai có tổng số 129 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số 7.281 lao động, trong 10 tháng năm 2021 có 01 doanh nghiệp ngừng hoạt động, với 29 lao động bị mất việc.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã đều giảm. Đặc biệt là đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - du lịch, giao thông vận tải. Nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng dẫn đến hoạt động cầm chừng, lao động giảm giờ làm hoặc làm việc luân phiên khiến doanh thu sụt giảm; nhiều hợp tác xã đều thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động.

Trong quý 4/2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nhu cầu sử dụng khoảng 500 lao động

Trong quý 4/2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nhu cầu sử dụng khoảng 500 lao động

Theo thống kê từ tháng 4 đến tháng 10/2021, tổng số lao động trong doanh nghiệp ở tỉnh Lào Cai giảm 1.835 người. Trong đó, lao động là nhà quản lý giảm 43 người, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật giảm 1.347 người, lao động phổ thông giảm 488 người. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến một bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng khiến một bộ phận lao động bị mất việc làm. Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, hiện nay về cơ bản các thành phần kinh tế trên địa bàn đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên hoạt động còn cầm chừng, nhu cầu tuyển dụng lao động chưa nhiều, chủ yếu là duy trì số lao động đang có.

Trong bối cảnh dịch bệnh đó, để tạo điều kiện hỗ trợ người lao động, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh, giảm giờ làm, nhưng vẫn đảm bảo duy trì trả lương cho người lao động và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động theo quy định tại Nghị quyết số 68//NQ-CP.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn như chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; phát triển, kết nối hệ thống thông tin thị trường lao động; triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ danh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tạo điều kiện, cho pháp các doanh nghiệp ngoài tỉnh vào liên kết đào tạo, tuyển dụng lao động đi học nghề, đi làm việc.

Từ những chính sách trên, trong 10 tháng năm 2021, toàn tỉnh Lào Cai đã có 10.332 lao động được giải quyết việc làm mới; giải quyết 1.556 hồ sơ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (trong đó có 66 người được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm)...Dự báo trong quý 4 năm 2021, Lào Cai có khoảng 50 doanh nghiệp được thành lập mới, sử dụng khoảng 250 lao động. Nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 500 lao động, trong đó lao động phổ thông là 360 người, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật là 140 người. Chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, kho bãi, sản xuất công nghiệp...Bước sang năm 2022, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động sản xuất, dự báo tỉnh Lào Cai có khoảng 2.400 doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động khoảng 4.400 lao động. Trong đó, trình độ đại học trở lên chiếm 11,7%; trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 23,3%; trình độ sơ cấp chiếm 7,9%; có chứng chỉ nghề chiếm 6,4%; công nhân kỹ thuật không bằng chiếm 20,3% và lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 30,4%.

Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Lào Cai đạt 65,5%, trong đó lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%. Về cơ bản lao động trên địa bàn đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chưa qua đào tạo.

THANH MẠNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh