Lao động các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,1%

05:43 - 30/06/2020
Lao động các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,1%

(Dân sinh) - Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/6/2020 tăng 1,1% so cùng thời điểm tháng trước, theo số liệu của Tổng Cục Thống kê.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/6/2020 tăng 1,1% so cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,3% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2019 tăng 2,3%).

Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,2%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 2,7%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 2,1%. 

Tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 2,2% so với cùng thời điểm năm trước;

Số lao động ngành chế biến, chế tạo giảm 2,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,2%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm 0,9%.

Về số lao động mới, trong tháng 6/2020, cả nước có 13.725 doanh nghiệp thành lập mới và số lao động đăng ký là 100 nghìn lao động, tăng 27,9% về số doanh nghiệp, và tăng 9,4% về số lao động so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số lao động đăng ký là 507,2 nghìn lao động, giảm 21,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. 

Thành Công

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›