CHỦ NHẬT, NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2021 03:45

Lao động nước ngoài đã làm việc tại Việt Nam, có phiếu lý lịch tư pháp thì xin giấy phép lao động như thế nào?

Một người nước ngoài vào Việt Nam làm việc được 1 tháng, đã có phiếu lý lịch tư pháp của nước ngoài. Trong trường hợp xin giấy phép lao động cho người này thì yêu cầu về phiếu lý lịch tư pháp cụ thể như thế nào?

Cục Việc làm trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Lao động nước ngoài đã làm việc tại Việt Nam, có phiếu lý lịch tư pháp thì xin giấy phép lao động như thế nào?  - Ảnh 1.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

Như vậy, đối với người lao động nước ngoài đã có phiếu lý lịch tư pháp của nước ngoài không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ thì không cần xin thêm phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam.

Các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định tại Khoản 9 Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP nêu trên trước khi tiến hành làm thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

CỤC VIỆC LÀM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh