Hòa Bình: Tăng cường tư vấn về việc làm và học nghề cho lao động thất nghiệp

(Dân sinh) - Nhiều trường hợp người lao động thất nghiệp sau khi được tư vấn về việc làm đã quay lại thị trường lao động. Bên cạnh đó là tư vấn cho người lao động chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu của bản thân khi tái hòa nhập thị trường lao động.

25/09/2020 06:36

Hòa Bình: Tăng cường tư vấn về việc làm và học nghề cho lao động thất nghiệp