"Điểm tựa" của hàng triệu lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19

(Dân sinh) - Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay, quỹ BHXH, BHTN đã phát huy vai trò, kịp thời, hiệu quả trong đảm bảo thu nhập, hỗ trợ thu nhập cho một số lượng lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc làm. Không chỉ được trợ cấp về mặt kinh tế, người lao động còn được học nghề và giới thiệu việc làm.

12/09/2021 06:27

"Điểm tựa" của hàng triệu lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19