Tạo điều kiện vay vốn để người khuyết tật phát triển kinh tế

(Dân sinh) - Nhiều người khuyết tật (NKT) bị khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng vẫn nghị lực, vượt khó vươn lên tạo việc làm cho mình và người khác, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thực tế, số hội viên Hội NKT được vay vốn từ năm 2012 đến nay đã sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, tuy nhiên nhiều NKT vẫn chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay.

17/04/2021 19:05

Tạo điều kiện vay vốn để người khuyết tật phát triển kinh tế