Tai nạn lao động giảm trong 6 tháng đầu năm 2020

(Dân sinh) - Theo số liệu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2020 trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với 6 tháng đầu năm 2019 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người.

20/09/2020 06:23

Tai nạn lao động giảm trong 6 tháng đầu năm 2020