DN làm tốt công tác ATVSLĐ sẽ có lợi khi đóng Bảo hiểm TNLĐ, BNN

(Dân sinh) - Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong 3 năm sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là qui định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định lại mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN)có nội dung quy định mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức đóng bình thường nếu doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

01/03/2021 06:50

DN làm tốt công tác ATVSLĐ sẽ có lợi khi đóng Bảo hiểm TNLĐ, BNN