Người lao động được chi trả lương thế nào khi ngừng việc do dịch COVID-19?

(Dân sinh) - Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể về trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19 căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Văn bản số 1064/LĐTBXH - QHLĐTL ngày 25.3.2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

14/05/2021 14:08

Người lao động được chi trả lương thế nào khi ngừng việc do dịch COVID-19?