Liên kết giữa Công đoàn và hội nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi người lao động

(Dân sinh) - Để bảo vệ quyền lợi của người lao động cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm gia tăng thêm sức mạnh cho các tổ chức, thúc đẩy quyền và lợi ích của người lao động trong các hội khoa học kỹ thuật, hội nghề nghiệp.

20/11/2020 07:48

Liên kết giữa Công đoàn và hội nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi người lao động