Thúc đẩy hiện thực hóa Tuyên bố ASEAN về Phát triển nhân lực cho thế giới việc làm đang đổi thay

(Dân sinh) - Lộ trình thực hiện Tuyên bố đã được các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và 37 nhằm hiện thực hóa các cam kết, qua các hành động cụ thể hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, nơi người dân được hưởng chất lượng cuộc sống cao hơn từ việc xây dựng cộng đồng.

28/04/2021 06:11

Thúc đẩy hiện thực hóa Tuyên bố ASEAN về Phát triển nhân lực cho thế giới việc làm đang đổi thay