Tăng cường chính sách việc làm xanh để phát huy tối đa tiềm năng của ASEAN

(Dân sinh) - Báo cáo mới nhấn mạnh sự sẵn sàng về mặt chính sách của ASEAN nhằm làm xanh hóa các nền kinh tế và chỉ ra các khu vực cần có thêm chính sách để có thể phát huy tối đa tiềm năng chuyển đổi sang việc làm xanh một cách công bằng.

10/07/2021 07:19

Tăng cường chính sách việc làm xanh để phát huy tối đa tiềm năng của ASEAN