Lao động Việt tại Hàn Quốc được vay tiền trong thời gian chờ về nước

Hàn Quốc đã ban hành chính sách cho lao động EPS hết hạn hợp đồng, nhưng chưa có chuyến bay về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được vay tiền để chi trả chi phí sinh hoạt. Số tiền vay được lấy từ nguồn bảo hiểm mãn hạn hợp đồng về nước mà người lao động tích lũy được.

05/09/2020 16:41

Lao động Việt tại Hàn Quốc được vay tiền trong thời gian chờ về nước