Đồng Tháp sẽ đưa 7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Dân sinh) - Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đưa 7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có lao động đi làm việc ở nước ngoài.

11/06/2021 06:28

Đồng Tháp sẽ đưa 7.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài