THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2022 04:09

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2089/QĐ-TTg ngày 12-12-2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các ủy viên Hội đồng gồm đại diện các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương, NN&PTNT và đại diện một số cơ quan, tổ chức. Các ủy viên phản biện là các chuyên gia, được quy định tại Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7-5-2019 của Chính phủ, do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đề xuất của cơ quan thường trực của hội đồng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi quy hoạch trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.     

Văn Lý

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh