THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 05:14

Lập khống chứng từ thanh toán tiền phối giống bò tại Đắk Lắk

Chiều 17/6, thông tin từ UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đang tiến hành xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm theo Kết luận Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xảy ra tại Trạm khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột, phường Thành Nhất, xã Cư Êbur về việc lập chứng từ không đúng để nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng, không có người dân trong danh sách trên địa bàn, chữ ký không phải của người dân, hoặc người dân không có bò phối giống.

Theo đó: UBND phường Thành Nhất và UBND xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột đóng dấu xác nhận vào danh sách người dân có bò đã được phối giống công ích do Trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột lập không đúng thực tế.

Cụ thể, Trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk giao thực hiện nhưng kết quả đã được chứng minh là lập chứng từ không đúng để nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng, không có người dân trong danh sách trên địa bàn, chữ ký không phải của người dân, hoặc người dân không có bò phối giống. UBND phường Thành Nhất và UBND xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột đóng dấu xác nhận vào danh sách người dân có bò đã được phối giống công ích do Trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột lập không đúng thực tế.

Trước đó, vào ngày 31/8/2018, Trung tâm Khuyến nông (nay là Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk) với Công ty cổ phần Phát triển giống gia súc miền trung ký Hợp đồng số 11/HĐ-GG2018 về việc phối giống bò có chửa năm 2018. Theo đó, để thực hiện phối giống cho 2.500 con bò tại Đắk Lắk, Công ty cổ phần Phát triển giống gia súc miền trung cấp cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk 3.750 liều tinh bò, 3.750 bộ dụng cụ phối giống và 100.970.000 đồng tiền công phối giống, tổng giá trị là 225.470.000 đồng. 

Quá trình triển khai, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đã cấp tiền và vật tư cho 4 Trạm Khuyến nông gồm: Trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột và 3 huyện Ea H’leo, Lắk, Krông Bông thực hiện. Kết quả thực hiện hợp đồng đã được Trung tâm Khuyến nông, 4 Trạm Khuyến nông và Công ty cổ phần Phát triển giống gia súc miền trung nghiệm thu, thanh lý hợp đồng vào ngày 14/12/2018 với số liệu đã có 2.500 con bò đã được 4 Trạm Khuyến nông phối giống thành công. Số tiền và vật tư mà Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đã thanh toán và cấp cho 4 Trạm Khuyến nông có tổng trị giá là 225.470.000 đồng.

Trạm khuyến nông nơi  xảy ra vi phạm

Trạm khuyến nông nơi xảy ra vi phạm

Tuy nhiên, kết quả làm việc ngày 19/1/2021 và ngày 14/5/2021 của Đoàn Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk được thể hiện tại Kết luận Thanh tra số 46/KL-TTr ngày 26/1/2022 về một số nội dung sai phạm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Buôn Ma Thuột được nêu tại Công văn số 995/BNN-TTr ngày 18/2/2022.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đề nghị xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, UBND thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hành vi vi phạm. Cụ thể là tập thể (đại diện người đứng đầu) và cá nhân có liên quan về hành vi vi phạm làm bản tự kiểm điểm theo nội dung Công văn số 1050/SNN-TTr ngày 18/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu giải trình rõ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm cá nhân, biện pháp khắc phục và tự nhận mức hình thức kỷ luật. Bản kiểm điểm của tập thể cơ quan, đơn vị gửi về UBND thành phố Buôn Ma Thuột trước ngày 12/5/2022.

PV

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh