THỨ HAI, NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2022 11:45

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Lực lượng công an nhân dân: Lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình

(Dân sinh) - Phát biểu tại Hội nghị của Bộ Công an chiều 6/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Những hình ảnh đó của các đồng chí đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và hình ảnh người Công an “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết xây dựng hình ảnh chiến sỹ công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết xây dựng hình ảnh chiến sỹ công an nhân dân.

 

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01); tổng kết Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ (Cuộc vận động) và tổng kết Quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với CAND (Quy định) được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức chiều 6/5.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đại diện các đơn vị, công an một số địa phương đã tham luận, đánh giá làm rõ các kết quả, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 01 trong lực lượng công an, Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với CAND  trong thời gian tới.

2

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND.

Điểm lại những dấu ấn nổi bật của lực lượng công an trong thực hiện Kết luận số 01, Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với CAND, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND đã được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Trong đó, CAND đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã khởi tố, điều tra các vụ án lớn,được dư luận đồng tình ủng hộ, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác này.

Điển hình là việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục, đất đai, cổ phần hóa, khoáng sản, xăng dầu... qua đó, đã giúp thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng và kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật.  

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1

 

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:  

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu;

Quy định về những điều đảng viên không được làm; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND, đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND.

3

Ba là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ CAND về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND thấy được trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, CAND là “công bộc của dân”, là “người bạn của nhân dân”.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Bốn là, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên;

Thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, xử lý nghiêm những việc làm sai trái và thiếu trách nhiệm.

Năm là, phát huy 4 bài học kinh nghiệm lớn về thực hiện Cuộc vận động và Quy định lấy ý kiến nhân dân đã được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đúc rút; tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân, đây là kênh thông tin quan trọng, sát thực, giúp cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng ta đang quyết tâm thực hiện;

Người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên về cơ sở, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân.

Lấy kết quả công việc, sự hài lòng tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho Nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi thức truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho cố Thứ trưởng Bộ Công an Viễn Chi và trao tặng Huân, huy chương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh