(Dân sinh) - Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, người ở cùng nhà với trường hợp đang cách ly y tế tại nhà cần tuân thủ những quy định được đề ra và cần có cam kết với chính quyền địa phương.Theo đó, người nhà của các trường hợp không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện thông điệp 5K và ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà:

Lưu ý cho người ở cùng với F1 đang được cách ly tại nhà - Ảnh 1.

Lưu ý cho người ở cùng với F1 đang được cách ly tại nhà - Ảnh 2.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN