THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 05:54

Manulife Việt Nam thông báo tuyển dụng

Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ sức khỏe, tăng trưởng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số của chúng tôi với sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang đến những giải pháp và dịch vụ bảo hiểm sáng tạo cho người dân Việt Nam, để họ có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.
81112CE9-7241-4229-9961-029F11D2EF8D

Với hơn 1,5 triệu khách hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm và mạng lưới 87 văn phòng trên cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 23 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

 

Chức danh: TRƯỞNG BỘ PHẬN TÍCH HỢP VÀ CHUYỂN ĐỔI HÓA KINH DOANH CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)

Mô tả công việc: 

- Nhiệm vụ tích hợp: Phát triển / tùy chỉnh và duy trì cẩm nang kế hoạch tích hợp bao gồm:

+ Xác định rõ ràng vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, đồng thời xác định các mốc quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc/xử lý. Thiết lập các nhóm có chuyên môn để chủ quản các hoạt động tích hợp và hoạch định các kế hoạch luôn diễn ra liên tục khác nhau,

+ Thiết lập và phát triển số liệu theo dõi chính, thúc đẩy sự thành công dựa trên sáng kiến ​​phù hợp với hành trình của giá trị giao dịch và kế hoạch tổng hợp dựa trên mô hình sát nhập cuối cùng.

+ Dẫn dắt việc phát triển và triển khai các hoạt động hội nhập hoặc các sáng kiến chiến lược phù hợp với chiến lược kinh doanh.

+ Thúc đẩy việc thực hiện quy trình tích hợp, bao gồm huấn luyện các nhóm liên chức năng, chủ trì các cuộc họp nhóm tích hợp thường xuyên để hỗ trợ nhằm đạt được sự phối hợp nhịp nhàng và chủ động thúc đẩy giải quyết vấn đề trong quá trình tích hợp.

+ Mở rộng vai trò lãnh đạo và tạo sự ảnh hưởng đến các bên liên quan chính trong việc xác lập mục tiêu của kế hoạch tích hợp.

Vai trò chuyển đổi, lập kế hoạch và quản trị

- Hợp tác với các bên liên quan trong ban lãnh đạo tại Việt Nam để đặt mục tiêu, nguồn lực ưu tiên và chiến lược cho thị trường của Việt Nam nhằm đảm bảo tính hiệu quả phù hợp với chiến lược toàn doanh nghiệp và châu Á, tối đa hóa nền tảng kinh doanh hiện tại và xác định các cơ hội tăng trưởng khác;

- Thúc đẩy và giám sát việc thực hiện chiến lược và các dự án chuyển đổi; cung cấp sự minh bạch trong các mốc quan trọng, đánh giá rủi ro và tiến độ, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với các kế hoạch đã thống nhất theo từng mốc thời gian. Theo dõi các sáng kiến ​​chiến lược để đảm bảo chúng mang lại những lợi ích thực tiễn trong chiến lược kinh doanh.

-Lập kế hoạch thực hiện và chuyển đổi dựa trên thông tin chi tiết về dữ liệu & phân tích, bao gồm đánh giá sản phẩm/thị trường mới và sự cạnh tranh;
- Phân bổ và sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hình thức chuyển đổi, tận dụng kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh, thông tin và thiết lập mục tiêu, kế hoặch hàng năm.

- Xác định sự liên kết, trình tự và rủi ro để đảm bảo Công ty luôn giữ vị trí tốt nhất để thực hiện hiệu quả chiến lược của Tập đoàn và tổ chức nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động cũng như tăng trưởng của doanh nghiệp;

- Là tiền để để dẫn dắt các dự án đặc biệt khác mang lại giá trị trực tiếp đến cho tổ chức.Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc 

- Có Bằng cử nhân, chuyên ngành Kế toán, khoa học công nghệ và được cấp bởi các trường Đại học danh tiếng ở nước ngoài. Bên cạnh đó, ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án sẽ có lợi thế lớn để thiết lập các kế hoạch và mục tiêu chiến lược của nhiều dự án khác nhau diễn ra trong cùng một lúc.

- Có ít nhất hơn 15 năm kinh nghiệm về quản lý, cả về quản lý nhân sự và quản lý dự án chủ yếu liên quan về tích hợp sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, cải tiến hoạt động và quản lý thay đổi bao gồm phát triển và triển khai các kế hoạch tích hợp theo định hướng tập đoàn.

- Có khả năng lường trước các vấn đề và chủ động suy nghĩ để quản lý và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

- Sự nhạy bén trong kinh doanh với kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc quản lý các bên liên quan, đặc biệt là ở cấp điều hành với các bên đối tác

- Nền tảng chiến lược vững chắc và khả năng phân tích về số liệu, sáng kiến, bao gồm kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu

- Sự nhạy bén về số liệu để có thể đánh giá về mặt tài chính trong việc thực hiện chiến lược.

- Kiến thức vững chắc về quản lý dự án, các công cụ và phân tích quản lý dự án.

- Khả năng lãnh đạo xuất sắc để thúc đẩy và dẫn dắt nhóm, cũng như tư duy hợp tác, kỹ năng đàm phán và tạo ảnh hưởng tốt.

- Năng động, độc lập, kỹ năng thuyết trình và giao tiếp xuất sắc, tạo sự ảnh hưởng đến các bên liên quan ở tất cả các cấp.

- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết bằng tiếng Anh xuất sắc

- Kiến thức vững chắc về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm và quy trình của kênh bán hàng thông qua đối tác.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM.

Liên hệ: Ứng cử viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về văn phòng hoặc liên hệ bộ phận tuyển dụng (điện thoại: (08) 5416 68888) trước ngày 15/03/2023

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh