THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 11:59

Mới có 35 người được đề nghị nhận hỗ trợ tiền thuê nhà tại TP.HCM

Theo BHXH TP.HCM, đến nay mới có 3 doanh nghiệp làm hồ sơ gửi cơ quan này xác nhận quá trình tham gia BHXH cho người lao động để được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (QĐ 08).

Theo đó, tổng số lao động mà 3 doanh nghiệp này đề nghị cơ quan BHXH TPHCM xác nhận có tham gia BHXH bắt buộc là 35 người.

Trước đó,  từ ngày 29/4, BHXH TP.HCM đã có hướng dẫn xác nhận danh sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo QĐ 08. Theo đó, đối với người lao động đang làm việc theo quy định tại Điều 4, Chương II, QĐ 08 (được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng), đơn vị sử dụng lao động lập danh sách theo mẫu số 02 ban hành kèm theo QĐ 08, thời hạn nộp hồ sơ hằng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng, chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động theo quy định tại Điều 8, Chương III QĐ 08 (được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng), đơn vị sử dụng lao động lập danh sách theo mẫu số 03 ban hành kèm theo QĐ 08, thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15 hằng tháng, chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng, còn NLĐ quay lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng, còn NLĐ quay lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, đơn vị gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị.

Theo ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TPHCM - trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu số 02, mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời. Nếu đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm cho biết, mức hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng, còn NLĐ quay lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Mỗi NLĐ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng; thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng. 

Các công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp - DN) sẽ chuyển khoản tiền hỗ trợ thuê nhà trọ vào tài khoản của NLĐ theo danh sách đã được UBND TP Thủ Đức và các quận huyện phê duyệt. NLĐ chưa có tài khoản tại ngân hàng sẽ nhận tiền trực tiếp. 

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh