THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 06:56

Một số mức phạt liên quan đến CCCD gắn chíp

Theo Luật Căn cước công dân, dưới đây là một số mức phạt liên quan đến những vi phạm về CCCD gắn chíp.
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh