Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái: Giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn

15:10 - 14/06/2019

Đến nay, bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành và trả kết quả của 1.193 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, trong đó hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 1.193 hồ sơ.

Thông tin từ UBND huyện Mù cang Chải, tỉnh Yên Bái, hiện nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) hiện đưa vào giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện là 410 TTHC, 134 TTHC đưa vào giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã.

Mù Cang Chải: Giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn 

Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã của huyện Mù Cang Chải đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc nên đã đảm bảo thuận lợi cho công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc.

Từ khi đi vào hoạt động, đến nay Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống phần mềm hành chính công 1.215 hồ sơ, chủ yếu tập trung tại các bộ phận: Tư pháp,Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất... Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã hoàn thành và trả kết quả của 1.193 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, trong đó hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 1.193 hồ sơ.

Bộ phận Phục vụ hành chính công các xã, thị trấn đã tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống phần mềm 4.010 hồ sơ, đã hoàn thành và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 3.982 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 100%; có 6 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý giải quyết, 22 hồ sơ hủy do cá nhân, tổ chức xin rút hoặc hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định.

CHU LƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›