THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 07:20

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

(Dân sinh) - Theo Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023 được quy định như sau.
infographic 7

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn:

- Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 1.500.000 đồng;

- Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở:

+ Bằng 29.800.000 đồng (từ 01/01/2023 đến 30/6/2023)

+ Bằng 36.000.000 đồng (từ ngày 01/7/2023)

Lưu ý:

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

+ Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định 134/2015/NĐ-CP;

+ Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh