THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 09:16

Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh năm 2023 cụ thể như sau.
Luong-Huu---Bhxh---L

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh năm 2023 cụ thể như sau:

- Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) áp dụng cho bản thân người nộp thuế;

- Mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/tháng áp dụng với mỗi người phụ thuộc của người nộp thuế.

Tại thời điểm 01/01/2009, mức giảm trừ gia cảnh thực hiện theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm) áp dụng với bản thân người nộp thuế và mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 01/7/2013, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 có hiệu lực đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) đối với bản thân người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng với người phụ thuộc.

Đến ngày 01/7/2020, Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) áp dụng với bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc; Mức giảm trừ gia cảnh này tiếp tục áp dụng cho đến thời điểm hiện tại (năm 2023).

Như vậy, mức giảm trừ gia cảnh đã điều chỉnh hai lần trong giai đoạn 2009 – 2023.

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định: “Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

Theo quy định trên có thể hiểu, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh chỉ được thực hiện khi biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) luỹ kế qua các năm trên 20%.

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh