THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 11:35

Mức hỗ trợ NLĐ dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 25 Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức hỗ trợ người lao động (NLĐ) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau.
Empty
infographic 7

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh