Dưới đây là tổng hợp mức phạt hành chính về sổ hộ khẩu, đăng ký thường trú, tạm trú mới nhất theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

20/01/2022