THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 06:11

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang bằng lái xe năm 2023

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt đối với lỗi không có hoặc không mang bằng lái xe cụ thể như sau.
infographic 6

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh