THỨ NĂM, NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2022 08:49

Mục tiêu Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” giai đoạn 2

Theo Quyết định 897/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 26/7/2022 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mục tiêu Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” giai đoạn 2 như sau.
infographic 2 (3)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh