THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 10:01

Mức trợ cấp người có công với cách mạng từ 1/7/2023

Hiện nay, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng. Từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng mức chuẩn trợ cấp người có công cụ thể như sau.
infographic 6 (4)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh