CHỦ NHẬT, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2023 12:52

Mức trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Trước tôi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu, đóng bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm. Sau đó, tôi chuyển qua một công ty mới và đóng bảo hiểm thất nghiệp được 3 tháng thì nghỉ việc. Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của tôi ở công ty mới thấp hơn công ty cũ. Vậy xin hỏi mức trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Bà Trần Thu Hiền (Quảng Ngãi): Trước tôi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu, đóng bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm. Sau đó, tôi chuyển qua một công ty mới và đóng bảo hiểm thất nghiệp được 3 tháng thì nghỉ việc. Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của tôi ở công ty mới thấp hơn công ty cũ. Vậy xin hỏi mức trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh