Năm 2017: Biên chế trong khu vực nhà nước thừa hơn 57 nghìn người

15:33 - 13/04/2018

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2018 sẽ thực hiện quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; dừng việc giao bổ sung biên chế.

 

Trình bày báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 tai phiên họp thứ 23 Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công.

Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2017, cả nước thực hiện tinh giản biên chế 32.154 người, trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là: 1.290 người; các cơ quan hành chính là: 3.842 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là: 21.951 người; cán bộ, công chức cấp xã là: 5.287 người; doanh nghiệp nhà nước: 164 người. 

Tuy nhiên, công tác đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập chưa theo kịp yêu cầu. Cơ cấu đội ngũ viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa cao, năng suất lao động thấp. 

Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo. Chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn quá lớn. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập chiếm tỷ lệ trên 50% tổng kinh phí hoạt động của các đơn vị (khoảng 140.000 tỷ đồng), tăng 2,2% so với năm 2016. 

Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2017 phát hiện thừa biên chế 57.175 người trong khu vực nhà nước. Kết quả thanh tra của Bộ Tài chính về công tác quản lý ngân sách nhà nước cũng phát hiện một số địa phương giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo vượt định mức (An Giang vượt 99 người; Lâm Đồng vượt 63 người).

 

Năm 2018, Chính phru sẽ thực hiện quản lý chặt số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp


Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2018, sẽ thực hiện quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; dừng việc giao bổ sung biên chế. Đặc biệt, chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao; giải quyết dứt điểm số biên chế vượt quá số biên chế được giao. 

Theo đó, năm 2018 sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

CHÂU GIANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›